Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verzorging-en-gezondheid.nl

Deze blog gaat over alles wat met verzorging en gezondheid te maken heeft. Wij willen hierbij duidelijk aangeven dat wij geen medisch specialisten zijn en u altijd naar een dokter moet gaan bij klachten. Ons website adres is: https://www.verzorging-en-gezondheid.nl.

Wat garanderen wij

Verzorging & Gezondheid garandeert dat er zo min mogelijk persoonsgegevens van onze bezoekers worden verzameld. Wij maken geen gebruik van cookies en vragen men niet om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief. Wanneer mensen het contactformulier invullen, geven ze wel persoonlijke gegevens prijs. Deze gegevens zijn puur en alleen voor eigen gebruik en worden nooit aan derden verstrekt. Na afhandeling van uw vraag/suggestie/klacht of opmerking verwijderen wij u gegevens.

Media die wij gebruiken

Beelden die wij gebruiken op onze site zijn of eigen beelden, of rechtenvrij of rechtmatig verkregen van de eigenaar. Mocht u zich op enige manier benadeeld voelen of denken dat wij uw beeldmateriaal onrechtmatig verkregen hebben, dan kunt u ons een bericht sturen.